Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр - 2021

Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр - 2021

Дэлхийн даяар болон Монгол улсад үүссэн Covid-19 цар тахлын улмаас энэхүү үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал нөхцөлд hybrid буюу танхим, цахим /онлайн/-аар 2021 оны 11-р сарын 17-ны өдөр МУИС-ийн Номын сан /шинэ/-гийн 502 тоот хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

P.S: Зөвхөн 3-р тунд хамрагдсан хүмүүс танхимд оролцож болно.


Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand